« Najít podobné dokumenty

Obec Kruh - Obec Kruh - Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy - pracovní poměr (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kruh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Kruh - Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy - pracovní poměr (3).pdf [0,48 MB]
Kruh 165,514 01 Jilemnice
<br> Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy Obec Kruh
<br> vyhlašuje v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na pozici ekonomická pracovnice / pracovník Obce Kruh <.>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Vedení podvojného účetnictví obce — plátce DPH,hlavní činnost (rozumí se samostatné účtování,fakturace,závazky a pohledávky,finanční operace,tvorba a správa rozpočtu obce),agenda majetku obce,nájemné z bytů i nebytových prostor,kontroly v rámci samosprávného územního celku dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole,kontrolní Činnost na úseku hospodaření příspěvkových organizací,zpracování přiznání DPH,DPPO,finanční výkaznictví ÚSC,mzdová agenda,administrativa kolem provozu kina,evidence obyvatel,ověřování listin a podpisů,administrativní správa místního pohřebiště.Součástí pracovní náplně mohou být i další činnosti,jako např.služby kontaktního místa Czech POINT,spisová služba <.>
<br> Pracovní poměr:
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou,zkušební doba 3 měsíce,pracovní doba 8 hodin denně (může být i zkrácený úvazek) <.>
<br> Platové zařazení: 9.platová třída (dle příslušné přílohy nařízení vlády č.564/2006 Sb.) Nástup: Možný ihned (nebo dle vzájemné dohody) <.>
<br> Místo výkonu práce: Obecní úřad Kruh <.>
<br> Nutné předpoklady:
<br> Státní občanství ČR (trvalý pobyt v ČR)
<br> Věk minimálně 18 let
<br> Způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost,spolehlivost a samostatnost Dobrá komunikační schopnost a ovládání jednacího jazyka
<br> Požadavky na výkon funkce:
<br> 'Min.středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.Znalost zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví Znalost práce s PC (minimálně MS Word a MS Excel)
<br> Výhodou je:
<br> Zkouška odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávních celků
<br> Praxe v oboru,praxe ve veřejné správě
<br> Znalost SW firmy Gordic a práce s ním...

Načteno

edesky.cz/d/4896592

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kruh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz