« Najít podobné dokumenty

Obec Větřkovice - Usnesení XXII/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Větřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_ZO_XXII/2021
USNESENÍ
<br> : XXII.zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice,konaného dne 13.září 2021 v sále KD Větřkovice
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/XXII
<br> 2/XXII 3/XXll 4/XXII
<br> 5/XXII
<br> 6/XXII
<br> 7/XXil
<br> 8/XXII
<br> Schvaluje ověřovatele zápisu Mgr.Ondřeje Hoppe a paní Lucii Dubovou Schvaluje program XXII.zasedání 20 včetně doplnění Bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z XXI.zasedání ZO
<br> 1.Bere na vědomí Rozpočtové opatření č.3/2021 2.Schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2021
<br> Zamítá žádost _ o koupi obecního pozemku 2358/5
<br> k.ú.Větřkovice u Vítkova
<br> 1.Bere na vědomí žádost _ o koupi části obecního
<br> pozemku 129/24 k.ú.Větřkovice u Vítkova
<br> 2.Schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku 129/24 k.ú.Větřkovice u Vítkova
<br> 1.Bere na vědomí žádost
<br> o odstoupení od podpisu kupní smlouvy na již schválený prodej pozemku pro výstavbu RD p.č.2128/4
<br> 2.Zrušuje usnesení Zastupitelstva obce č.10/XX/3 ze dne 10.5.2021
<br> 3.Schvaluje zveřejnění nabídky/záměru na prodej obecního pozemku 2128/4 k.ú.Větřkovice u Vítkova (lokalita „U Hřiště) pro výstavbu RD
<br> 1.Bere na vědomí oznámení zadavatele o výsledcích hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace vč.odvodnění vobci Větřkovice (okr.Opava) parc.č.2306" 1.nab.č.2 — vzs RYCHTÁŘ s.r.o <.>,IČ: 25840428,Březová nabídková cena: 2.928.153,40 Kč bez DPH 2.náb.č.4 — STRABAG a.s <.>,IČ: 60838744,nabídková cena: 3.094304,69 Kč bez DPH 3.nab.č.3 - WALDBAU s.r.o <.>,IČ: 28613708,Opava nabídková cena: 335211451 Kč bez DPH 4.nab.č.1 _ PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol.sr.o <.>,IČ: 25858882,Dolní Benešov nabídková cena: 338735643 Kč bez DPH
<br> 2.Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo svítězným uchazečem.V případě,že vítězný uchazeč odstoupí od podepsání smlouvy,Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo sdalším uchazečem vpořadí hodnocení nejvýhodnější nabídky
<br> 9/XXII Schvaluje uzavření Dodatku č.1 k Pachtovní smlouvě ...

Načteno

edesky.cz/d/4896448

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Větřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz