« Najít podobné dokumenty

Obec Hluboké Mašůvky - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 21.9.2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hluboké Mašůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_VZZO_20210921.pdf [0,06 MB]
Obec Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky 10,PSČ 671 52,IČO: 00292770,Tel/fax: 515 255 225,e-mail: info@hlubokemasuvky.cz
<br> POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE HLUBOKÉ MAŠŮVKY
<br> Obecní úřad Hluboké Mašůvky v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>
o obcích (obecním zřízení,v platném znění) informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce
Hluboké Mašůvky,svolaného starostou obce v souladu s §91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> MÍSTO KONÁNÍ: SÁL KULTURNÍHO DOMU,HLUBOKÉ MAŠŮVKY 10
DOBA KONÁNÍ: 21.září 2021 od 18:00 hod <.>
<br> NAVRŽENÝ PROGRAM:
1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§95 odst.1 zákona o obcích)
2.Projednání programu VZZO
3.Kontrola zápisu a usnesení z VZZO 20.7.2021
4.Rozpočtové opatření č.6/2021 a č.7/2021
5.Veřejná zakázka Obnova místních komunikací KOPEC III - vícepráce
6.Žádost TJ Sokol Hluboké Mašůvky o spolufinancování akce Regenerace travnaté plochy a osazení
<br> sedaček na tribunách
7.Záměr svěření majetku k hospodaření Svazku VaK Znojemsko - vodovod NIVY C (2021)
8.Záměr svěření majetku k hospodaření Svazku VaK Znojemsko - vodovod k ZD (2020)
9.Žádost o prodej budovy bývalé “Moštárny” č.e.7
10.Záměr prodeje části pozemku p.č.2742/10 o výměře cca 47 m2 v k.ú.Hluboké Mašůvky
11.Záměr prodeje části pozemku p.č.1502/15 v k.ú.Hluboké Mašůvky
12.Záměr prodeje části pozemku p.č.513/68 o výměře cca 300 m2 v k.ú.Hluboké Mašůvky
13.Záměr prodeje pozemku p.č.2742/42 o výměře 96 m2 v k.ú.Hluboké Mašůvky
14.Záměr prodeje části pozemku p.č.2742/10 o výměře cca 49 m2 v k.ú.Hluboké Mašůvky
15.Záměr prodeje části pozemku p.č.1568/62 o výměře cca 108 m2 v k.ú.Hluboké Mašůvky
16.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - pozemek p.č.2742/1,akce
<br> Hl.Mašůvky_Oliva:NN přip.kab.svod
17.Informace o stavu jednotlivých připravovaných a realizovaných projektů a o postupu řešení uložených
<br> úkolů
18.Diskuze
19.Závěr
<br> Všichni občané jsou srdečně zváni <.>
<br> Bc.XXXXXX XXXX,starosta obce
<br> Vyvěšeno na ÚD dne...

Načteno

edesky.cz/d/4896442

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hluboké Mašůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz