« Najít podobné dokumenty

Obec Bílovice - Usnesení RO ze dne 7.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Usnesení č.13 ze schůze Rady obce ze dne 7.září 2021
<br> II <.>
<br> RO schválila:
<br> 1.Žádost občanky o pronájem velkého sálu KD Včelary za účelem provozování zdravotního cvičení PILATES <.>
<br> 2.Provedení výběrového řízení na projektanta za účelem vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR,DSP,DPS pro realizaci akce: „Cyklostezka Bílovice — Březolupy“ <.>
<br> 3.Projektové kanceláře k oslovení pro podání nabídky do výběrového řízení za účelem vypracování PD pro realizaci akce: „Cyklostezka Bílovice — Březolupy“ <.>
<br> 4.Komisi pro hodnocení nabídek vrámci výběrového řízení na projektanta - vypracování PD pro realizaci akce: „Cyklostezka Bílovice — Březolupy“ <.>
<br> 5.Rozpočtové opatření č.6:
<br> Příjmy celkem: 86.000,- Kč Výdaje celkem: 86.000; Kč Financování: O,- Kč 6.Zřízení sídla zapsaného spolku: „Dětský folklórní soubor Bílovjánek“ na adrese:
<br> Bílovice č.p.70,687 12 Bílovice <.>
<br> RO bere na vědomí:
<br> Informaci starosty o kontrole plnění úkolů z předešlých jednání RO Bílovice <.>
<br> Informaci starosty o požadavcích občanů na provedení oprav dalších úseků místních komunikací v lokalitách Dolní konec,Losky,Cupy <.>
<br> Informaci starosty o zapsaném spolku „Naše odpadky“,který sdružuje obce ČR a řeší podmínky svozu a likvidace komunálního a dalších jiných odpadů <.>
<br> Informaci starosty o oznámení konání revize údajů katastru nemovitostí v k.ú.Bílovice.Revize je stanovena Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj,Katastrální pracoviště Uh.Hradiště od 1.11.2021 do cca 31.12.2023 <.>
<br> Informaci starosty o poruše technologie pálenice vBílovicích,avizovanou provozovatelem pálenice ČSZ Bílovice <.>
<br> 6.Informaci Ministerstva vnitra ČR o nabytí účinno sti nové právní úpravy,týkající se
<br> vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí od 1.1.2022 <.>
<br> 7.Informaci starosty o jednání s firmou 3D PROGRAM v rámci revitalizace zahrady
<br> MŠ Bílovice ve věci odvodnění plochy pro instalaci herního prvku a dopadově podložk...

Načteno

edesky.cz/d/4896294

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz