« Najít podobné dokumenty

Obec Kozlovice okres Frýdek-Místek - Závěrečný účet obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozlovice okres Frýdek-Místek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Elektronický ÁMÉáÉšgmom
<br> ',v Cenílikálugííšm podpisu: KRM S KY U RAD ImEnu > Ing.LA “5955331 튗vň Adamusavá MORAVSKOSLEZSKY KRAJ zamrzne? píši-Jom Odbor podpory korporátního řízení a kontroly „ _,„ "mmm-"mím" __mm-m 28.října 117,702 18 Ostrava f=“lekní-ckagsdwšagawi Certifikat autom podqutj : Jméno : lng.vnáš'v'ú
<br> Vydal :PosiSiŠli Qůdlí'md c.<.>.Pinlnosldn : 15.6.- _.1 015024100 +02 00
<br> ; ____._„„___ oaecaí očím :'(—EFT 739 47 KOZLOViCE či? &
<br> a.: MSK 2313112021 sp_ zm KDN/16783/2020/Sam DATUM 113.1V5 N DORUů—TNí: “3 103- 20 ]
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX 282
<br> E-mail: posta©msk.cz
<br> Číčdn.:
<br> _ ďď—ÁZ
<br> Počet r -.—————-__.<.> nm přímá
<br> Zpráva o výsledku přezvkoumání hospodaření obce Kozlovice,IC 00296821 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 22.6.2020 <.>
<br>,- „.„ Identifikační Kontrolnl skupina Funkce Poverenl c.karta č.Ing.XXXXX XXXXXXXX Adamusová kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření kdatu XX.6.2020 bylo vykonáno dne 31.8.2020,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Kozlovice <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2020 bylo vykonáno dne 22.2.2021,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskoslezského kraje <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 11.8.2020.Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 22.2.2021 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteří byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hos...
zde
KOMENTÁŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - TABULKA PŘÍJMŮ r.2020
<br> Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – schválený rozpočet
<br> 11000tis.Kč,snížený vlastním rozpočt.opatřením o 100tis.Kč,schváleno Zastupitelstvem
<br> obce (dále ZO).Skutečnost 10.727.531,14 Kč <.>
<br> Položka 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti – schválený rozpočet
<br> 300tis.Kč.Skutečnost 159.207,24 Kč <.>
<br> Položka 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů – schválený rozpočet
<br> 1000tis.Kč.Skutečnost 1.020.047,30 Kč <.>
<br> Položka 1121 Daň z příjmů právnických osob – schválený rozpočet 9000tis.Kč,snížený
<br> vlastním rozpočt.opatřením o 1000tis.Kč,schváleno ZO.Skutečnost 7.952.820,26 Kč <.>
<br> Položka 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec – schválený rozpočet 1436,1tis.Kč <,>
<br> upravený vlastním rozpočt.opatřením o 700 Kč,schváleno ZO.Skutečnost 1.436.780 Kč <.>
<br> Položka 1211 Daň z přidané hodnoty – schválený rozpočet 23000tis.Kč.Skutečnost
<br> 21.798.597,39 Kč <.>
<br> Položka 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZF – schválený rozpočet 40tis.Kč.Skutečnost
<br> 12.067,30 Kč <.>
<br> Položka 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků – schválený rozpočet 3tis.Kč.Skutečnost
<br> 2.025,20 Kč <.>
<br> Položka 1340 Poplatek za komunální odpad – schválený rozpočet 1490tis.Kč.Skutečnost
<br> 1.509.014 Kč <.>
<br> Položka 1341 Poplatek ze psů – schválený rozpočet 35tis.Kč,upravený vlastním rozpočt <.>
<br> opatřením o 7tis.Kč,schváleno ZO.Skutečnost 40.769 Kč <.>
<br> Položka 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – schválený rozpočet 100tis.Kč <,>
<br> snížený vlastním rozpočt.opatřením o 50tis.Kč,schváleno ZO.Skutečnost 16.044 Kč <.>
<br> Položka 1343 Poplatek z veřejného prostranství – schválený rozpočet 60tis.Kč,snížený
<br> vlastním rozpočt.opatřením o 50tis.Kč,schváleno ZO obce.Skutečnost 7.860 Kč <.>
<br> Položka 1344 Poplatek ze vstupného – schválený rozpočet 4tis.Kč.Skutečnost 3.000 Kč <.>
<br> Položka 1349 Zrušené místní popl...

Načteno

edesky.cz/d/4896148

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kozlovice okres Frýdek-Místek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz