« Najít podobné dokumenty

Městys Šatov - Pozvánka na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č. 8/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Šatov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka_8_21.pdf (118.79 kB)
STAROSTA
Městyse Šatov
<br>
<br> V Šatově 15.09.2021
<br>
<br> POZVÁNKA
na jednání zastupitelstva Městyse Šatov č.8/2021 <,>
<br> které se uskuteční ve středu 22.9.2021 v 18:00 hod.na
Úřadu městyse Šatov
<br>
<br>
Program:
<br>
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů
3.Kontrola usnesení z minulých zasedání ZM
4.Schválení Zadávací dokumentace veřejné zakázky – Zpevněné plochy a VO
<br> Stará rota
5.Schválení sazebníku pro tříděný odpad právnické a podnikající osoby
6.Schválení smlouvy pro tříděný odpad právnické a podnikající osoby
7.Žádost o poskytnutí finančního daru pro spolek NAŠE ODPADKY,z.s <.>
8.Rozpočtové opatření
9.Různé
10.Závěr
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
starostka městyse
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.09.2021
Sejmuto z úřední desky dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 15.09.2021
Sejmuto z elektronické desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4896116

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Šatov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz