« Najít podobné dokumenty

Město Raspenava - Usnesení ze 14. jednání rady města, konaného dne 13. 9. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Raspenava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
USNESENÍ
14.jednání rady města,konaného dne 13.9.2021
<br> Usnesení č.172/21/14
RM schvaluje návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (SoVB 1798/IP-12-4009898) s ČEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín pro zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č.235/1,ostatní plocha,o výměře 4877 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy <.>
Úkol: dle textu Z: p.Horčičková
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.173/21/14
RM schvaluje pomoc nájemcům vyhořelého bytu v domě č.p.724,v rozsahu zajištění odvozu a likvidaci vybavení ohněm poškozeného bytu <.>
Úkol: dle textu Z: místostarosta
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.174/21/14
RM schvaluje poskytnutí prostor pro majetek nájemcům vyhořelého bytu v domě č.p.724,a to na dobu nezbytně nutnou <.>
Úkol: dle textu Z: p.Lipenská
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.175/21/14
RM schvaluje rozpočtové opatření č.8/2012 s následným projednáním na VZZM takto: zvýšení příjmů o 962.515,00 Kč,zvýšení výdajů o 996.515,00 Kč a zvýšení financování o 34.000,00 Kč <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.176/21/14
RM schvaluje prodloužení zapojení obce do projektu "Komunitní plánování 2022-2023 v Mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022-2023 <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.177/21/14
RM schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu Frýdlantsko,DSO,na rok 2021,který bude určen na spolufinancování projektu "Komunitní plánování 2022-2023 v mikroregionu Frýdlantsko" <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.178/21/14
RM schvaluje cenové nabídky na výrobu a osazení Přístřešku pro kola u budovy ZŠ Moskevská,výměnu zastřešení vchodů do budov ZŠ,ŠD,ŠJ a ŠK Moskevská,opravu zastřešení vchodu do šaten ZŠ Fučíkova a plast.ochránění 2 ramp u budovy MŠ proti dešti <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021 p.Horčičková
<br> Usnesení č.179/21/14
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Doplnění ...
bez názvu
1
<br>
<br> USNESENÍ
14.jednání rady města,konaného dne 13.9.2021
<br>
Usnesení č.172/21/14
RM schvaluje návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
(SoVB 1798/IP-12-4009898) s ČEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín pro zařízení distribuční
soustavy na pozemku p.č.235/1,ostatní plocha,o výměře 4877 m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy <.>
Úkol: dle textu Z: p.Horčičková
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.173/21/14
RM schvaluje pomoc nájemcům vyhořelého bytu v domě č.p.724,v rozsahu zajištění
odvozu a likvidaci vybavení ohněm poškozeného bytu <.>
Úkol: dle textu Z: místostarosta
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.174/21/14
RM schvaluje poskytnutí prostor pro majetek nájemcům vyhořelého bytu v domě
č.p.724,a to na dobu nezbytně nutnou <.>
Úkol: dle textu Z: p.Lipenská
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.175/21/14
RM schvaluje rozpočtové opatření č.8/2012 s následným projednáním na VZZM takto:
zvýšení příjmů o 962.515,00 Kč,zvýšení výdajů o 996.515,00 Kč a zvýšení financování
o 34.000,00 Kč <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.176/21/14
RM schvaluje prodloužení zapojení obce do projektu "Komunitní plánování
2022-2023 v Mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022-2023 <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.177/21/14
RM schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Mikroregionu
Frýdlantsko,DSO,na rok 2021,který bude určen na spolufinancování projektu
"Komunitní plánování 2022-2023 v mikroregionu Frýdlantsko" <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021
<br> Usnesení č.178/21/14
RM schvaluje cenové nabídky na výrobu a osazení Přístřešku pro kola u budovy ZŠ
Moskevská,výměnu zastřešení vchodů do budov ZŠ,ŠD,ŠJ a ŠK Moskevská,opravu
zastřešení vchodu do šaten ZŠ Fučíkova a plast.ochránění 2 ramp u budovy MŠ proti
dešti <.>
Úkol: dle textu Z: p.Sýkorová
Termín: 24.9.2021 p.Horčičková
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Usnesení č.179/21/14
RM schvaluje návrh výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku malé...

Načteno

edesky.cz/d/4896045

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Raspenava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz