« Najít podobné dokumenty

Město Jilemnice - Zápis z 66. schůze RM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jilemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 66. schůze RM
66.SCHÚZE RADY MĚSTA JILEMNICE konaná dne 15.9.2021 od 7.45 hod.v kanceláři starosty města
<br> Přítomni: 4 členové rady města,Faistauer Omluven: Richter
<br> PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ: Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně <.>
<br> 1 Rozpočtové opatření — účelové dotace
<br> Město Jilemnice obdrželo do uzávěrky programu RM neinvestiční účelovou dotaci prostřednictvím Libereckého kraje z Ministerstva financí ČR na „Volby do Parlamentu ČT“,dále zLiberecke'ho kraje investiční dotaci na projekt „Cyklostezka Martinice - Jilemnice" a neinvestiční účelovou dotaci pro SDH Jilemnice na ochranné pomůcky.ZMinisterstva kultury ČR obdrželo neinvestiční účelovou dotaci na regeneraci městských památkových rezervací a z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje,finanční prostředky na refundaci nákladů školám,které zajišťovab; péči o děti rodičů vybraných profesí v době nouzového stavu <.>
<br> 90121 RM schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021:
<br> Přijmy: MF CR neinvestiční účelová dotace 175.000,00 Kč Výdaje: Volby do Parlamentu ČR — materiál,odměny 175.000,00 Kč Přijmy: Investiční účelová dotace z LK 112.000,00 Kč Výdaje: Cyklostezka Martinice - Jilemnice 112.000,00 Kč Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z LK 41.000,00 Kč Výdaje: Nákup ochranných pomůcek pro SDH 41.000,00 Kč Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z MK ČR 555.000,00 Kč Výdaje: Obnova kulturních památek města 555.000,00 Kč Příjmy: Neinvestiční účelová dotace z Krizového fondu Libereckého kraje 215.373,10 Kč Výdaje: MŠ Roztocká 944,Jilemnice — refundace 83.721,00 Kč Výdaje: ZŠ Komenského 288: Jilemnice — refundace 131.652,10 Kč Celková změna příjmů v rozpočtu 1.098.373,10 Kč Celková změna výdajů v rozpočtu 1.098.373,10 Kč
<br> lenčlová,30.9.2021!
<br> 2 Plán energetického auditu
<br> Novela zákona 406/2000 Sb.ukládá povinnost obci zajistit pro jí vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu vpřípadě,že hodnota průměrné roční spotřeby energie za poslední 2 po sobě jdo...

Načteno

edesky.cz/d/4896002

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jilemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz