« Najít podobné dokumenty

Město Mnichovo Hradiště - VŘ č.10/21 ref SÚ zástup za RD- oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mnichovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přihláška
MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1,295 21 MNICHOVO HRADIŠTĚ
<br>
<br>
<br> místo pro podací razítko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přihláška do výběrového řízení č.10/21
na obsazení místa referenta stavebního úřadu /zástup za RD/
Městského úřadu Mnichovo Hradiště od 01.11.2021
<br>
<br>
Jméno,příjmení a titul uchazeče      
Datum a místo narození uchazeče      
Státní příslušnost      
Místo trvalého pobytu      
Doručovací adresa je-li odlišná
od místa trvalého pobytu      
Kontaktní telefon,e-mail            
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
     
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
Město Mnichovo Hradiště,se sídlem Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště,IČO: 00238309,jako správce osobních údajů (dále jen „správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů,informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním <.>
<br> Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů (uchazeče o zaměstnání) výhradně pro účely výběrového řízení,z důvodu plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů a z důvodu oprávněného zájmu správce pro účely zaměstnání.Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu,v jakém je subjekt správci poskytl,jedná se zejména o následující údaje: jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,adresa trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,telefon,e-mail,údaje k pobytu,údaj o vzdělání,trestní bezúhonnost,lustrační osvědčení <.>
Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům a budou zpracovávány výhradně tajemníkem Městského úřadu Mnichovo Hradiště a členy příslušné výběrové komise.Osobní údaje budou ve fyzické podobě uloženy v rámci personální agendy u tajemníka Městského úřadu Mnichovo Hradiště <.>
Správce bude osobní údaje subjektu uchovávat po dobu trvání výběrového řízení a po skončení výběrového říze...
Výběrové řízení
118.11 S5 ČJ: MH-KVÚ/13657/2021
<br>
Strana 1 (celkem 3)
<br>
<br> M Ě S T O M N I C H O V O H R A D I Š T Ě
M A S A R Y K O V O N Á M Ě S T Í 1,P S Č 2 9 5 2 1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa
podle § 7 odst.2 zákona č.312/2002 Sb <.>,v platném znění
<br> VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.10/21
na obsazení 1 místa
<br> referenta stavebního úřadu na Odboru výstavby a územního plánování
Městského úřadu Mnichovo Hradiště <,>
<br>
<br> nástup možný od 1.listopadu 2021
<br> INFORMACE O OBSAZOVANÉM PRACOVNÍM MÍSTU:
<br> Druh práce:
- výkon administrativních činností pro obecný stavební úřad
- výkon správních činností obecného stavebního úřadu (po získání osvědčení
<br> příslušné zvláštní odborné způsobilosti)
<br> Doba trvání pracovního
poměru:
<br> doba určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
<br> Platová třída odpovídající
druhu práce podle NV č <.>
341/2017 Sb.a NV č <.>
222/2010 Sb.:
<br> - výkon administrativních činností pro obecný stavební úřad 9.- 10.platová
třída (dle nejvyššího dosaženého vzdělání uchazeče)
<br> - pro výkon správních činností obecného stavebního úřadu 9.- 10.platová
třída (dle nejvyššího dosaženého vzdělání uchazeče)
<br> Místo výkonu práce: Mnichovo Hradiště
<br> PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
<br> • státní občanství ČR,popřípadě trvalý pobyt v České republice u osoby,která je cizím státním občanem <,>
• dosažení 18 let věku <,>
• způsobilost k právním úkonům <,>
• bezúhonnost <,>
• ovládání jednacího jazyka <,>
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
<br> v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání ukončené
maturitou <.>
<br> DALŠÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE:
<br> Výhodou pro uchazeče bude:
• splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),tedy:
a) vysokoškolské vzděl...

Načteno

edesky.cz/d/4895978

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mnichovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz