« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - ul. Vodova – parkoviště u sportovní haly

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZLINMARK_-_ul._Vodova_parkoviste_u_sportovni_haly.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0464370/2021 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0464370/2021 Ing.Lang /542174217 14.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR MŘP Brno,č.j.KRPB-161260-1/ČJ-2021-0602DI <,>
<br> ze dne 9.9.2021 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti žadatele:
<br>
<br>
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČ: 042 62 701
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na veřejně přístupné účelové komunikaci Vodova – parkoviště u sportovní haly podle
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu záboru parkoviště u sportovní haly Vodova při konání MS v tanečním sportu 2021 <.>
<br>
<br> Termín realizace je v období 17.9.– 19.9.2021 <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunika...
ul._Vodova_-_zabor_parkoviste_u_sportovni_haly.pdf
B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> 4
<br> a
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> P
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> P
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 2
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> 2
<br>
x
<br>
I
N
<br> V
<br> A
<br> L
<br> I
D
<br> A
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> P
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> P
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 2
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br>
I
N
<br> V
<br> A
<br> L
<br> I
D
<br> A
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> I
<br> Z
<br> 8
<br> a
<br> O
<br> D
<br>
D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br>
D
<br> O
<br>
D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> M
<br> I
M
<br> O
<br>
N
<br> Á
<br> V
<br> Š
<br> T
<br> Ě
<br> V
<br> N
<br> Í
K
<br> Y
<br> M
<br> S
<br>
V
<br>
T
<br> A
<br> N
<br> E
<br> Č
<br> N
<br> Í
M
<br>
<br> S
<br> P
<br> O
<br> R
<br> T
<br> U
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> V
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> a
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> V
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> a
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> Č
<br> e
<br> r
<br> v
<br> i
n
<br> k
<br> o
<br> v
<br> a
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> H
<br> u
<br> t
<br> a
<br> ř
<br> o
<br> v
<br> a
<br> M
<br> K
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> H
<br> u
<br> t
<br> a
<br> ř
<br> o
<br> v
<br> a
<br> Z
<br> Ó
<br> N
<br> A
<br> I
<br> Z
<br> 8
<br> b
<br> BRNO
LEGENDA
<br> SITUACE DIO
<br> P6STOP
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> P6STOP
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> P6
STOP
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP JMK - DP
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘ...

Načteno

edesky.cz/d/4895872

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz