« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna Odbor dopravy SP.ZN.: 5400/0D/MMB/0383203/2021/5 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXX č.J.: MMB/0480645/2021/HL TEL./E-MAIL : 542 174 762,hlavaiova.blanka@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci li.třídy,ulice Štefánikova Brno Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Magistrát města Brna (dále „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o si l n ičním provozu"),obdržel dne 26.07.2021 od společnosti ZNAKOM s.r.o <.>,I ČO: 26264641,se sídlem Zengrova 4,Brno 615 00,podání ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci li.třídy,ul.Štefánikova Brno,společnosti ZEMAKO,s.r.o <.>,I Č: 2550401,se sídlem Bohunická cesta 501 /9,664 48 Moravany,formou výkresů číslo D.1.a,obsah: „SITUACE DOPRAVN[HO ZNAČEN[",název stavby: „BEZBARIÉROVÉ ŮPRAVY ZASTÁVEK MHD ZASTÁVKA ŠUMAVSKÁ SMĚR CENTRUM",stavební objekt: „Zastávka Šumavská směr centrum",formát: „2xA4,datum: „10/2020",stupeň PD: „DSP",revize: „O",měřítko: „1:200" a číslo D.1.b,obsah: „SITUACE DOPRAVN[HO ZNAČEN[",název stavby: „BEZBARIÉROVÉ ŮPRAVY ZASTÁVEK MHD ZASTÁVKA ŠUMAVSKÁ SMĚR ŘEČKOVICE",stavební objekt: „Zastávka Šumavská směr centrum",formát: „2xA4,datum: „10/2020",stupeň PO: „DSP",revize: „O",měřítko: „1:200",oba zpracované Ing.Ivanou Jedličkovou pro investora Dopravní podnik města Brna,a.s <.>,zpracované společností ZNAKOM s.r.o <.>,I ČO: 26264641.MMB dne 09.08.2021 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policii české republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště ...

Načteno

edesky.cz/d/4895700

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
16. 09. 2021
16. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
15. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz