« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Veřejná vyhláška OD MMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OD MMB
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0478084/2021/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0153875/2019/7 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
<br> komunikace III.tř <.>,ul.Klimešova,Brno-Ořešín
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti
<br> Dopravního podniku města Brna,a.s <.>,Hlinky 64/151,Pisárky,603 00 Brno,obdržel dne 03.08.2021
<br> od společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice <,>
<br> IČ: 60733098,návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III.tř.<,>
<br> ul.Klimešova,Brno,formou výkresu:
<br> výkres č.: 06; název akce: ULICE KLIMEŠOVA – ZASTÁVKA MHD PLUHÁČKOVA; název objektu: SO 101
<br> KOMUNIKACE; název výkresu: SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ; datum: LISTOPAD 2020; formát: 3xA4;
<br> stupeň: DSP+DPS; měřítko: 1:250; č.archivní: 841,zpracovaného jmenovanou společností <.>
<br> Dne 05.08.2021 MMB předal dotčenému orgánu – Policii České Republiky,Městské ředitelství policie
<br> Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen
<br> „Policie ČR“),k projednání výše uvedenou výkresovou dokumentaci na základě ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <.>
<br> Dne 03.09.2021 MMB obd...

Načteno

edesky.cz/d/4894845

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz