« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kallabova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kallabova_-_kaceni_stromu_na_Vanoce.pdf
3B9 8651NEBO1BL 9599
<br> 1B0 5125 invalida
<br> 2
<br> 5
<br>
<br> m
<br> 6
<br>
<br> m
<br> 2
<br>
<br> m
<br> 4
<br>
<br> m
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 1
<br>
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> SITUACE 2 - JEDEN DEN
<br>
2021-09-15T08:50:17+0200
eSpis 8ef8942842e646c424a398f98862a0bf39d77ed8
<br>
2021-09-15T09:01:28+0200
Ing.XXXXXX XXXX aaeXXXbXdXXaXXfXXaXacXbcbcXXXbbXeXXXXfXX
ZNAKOM_Kallabova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0450033/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0450033/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-153527-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 30.08.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Kallabova,Horova a Fanderlíkova ve městě Brně
<br> podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru pro zařízení stavby a úplné uzavírky pro průjezd a manipulaci s jeřábem před objekty
<br> Kallabova 14 a 16 (kácení stromu na Vánoce) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.11.2021 – 30.11.2021 (úplná uzavírka na 1 den).Skutečný
<br> termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní
<br> komunikace,resp.uzavírce pozemní komunika...

Načteno

edesky.cz/d/4894565

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz