« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Údolní 50

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZNAKOM_Udolni_50.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0446554/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0446554/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-152817-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 26.08.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Údolní ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru pro plošinu před objektem Údolní 50 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 22.09.2021 – 31.10.2021 (doba realizace cca 2 dny).Skutečný
<br> termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní
<br> komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č.13/1997 Sb ...
Udolni_50_-_zabor_pro_plosinu.pdf
u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> B
<br> R
<br> A
<br> T
<br> Ř
<br> Í
<br>
<br> Č
<br> A
<br> P
<br> K
<br> Ů
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> Ú
<br> D
<br> O
<br> L
<br> N
<br> Í
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> J
<br> I
<br> Ř
<br> Í
<br> K
<br> O
<br> V
<br> S
<br> K
<br> É
<br> H
<br> O
<br> P2
<br> IP4
b B2
<br> 8
<br> C2b
<br> IP4b
<br> P
<br> IP4bIP11f
<br> IJ4a
<br> IP
12
<br> E1
3
<br> R
ÉS
<br> ER
VÉP
<br> 2
VO
<br> ZY
T
<br> TI
P
<br> O-
N
<br> E
0-
<br> 24
h
<br> od
<br> IJ
4a
<br> IP
11
e
<br> P
<br> u
l.Ú
<br> D
O
<br> L
N
<br> Í
<br> u
l.G
<br> O
R
<br> K
É
<br> H
O
<br> O
<br> B
<br> J
<br> E
<br> K
<br> T
<br> Č
<br> <.>
<br>
<br> O
<br> R
<br> <.>
<br>
<br> 5
<br> 6
<br> 2,9
m
<br> OBJEKT
č.or.50
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
D
LA
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> B2
8
<br> E1
3
<br> E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
D
LA
<br> ST
AV
<br> BY
<br> S7 Z4
S7 Z4
<br> S7 Z4
<br> Z4
<br> Z4
<br> Z4
<br> Z4
Z4
<br> Z4
<br> PO
U
<br> ŽI
J
<br> K
O
R
ID
<br> O
R
<br> PR
O
<br> CH
O
D
CE
<br> B
30
<br> E1
3
<br> Z2
<br> PO
U
<br> ŽI
J
<br> K
O
R
ID
<br> O
R
<br> PR
O
<br> CH
O
D
CE
<br> PO
U
ŽIJ
<br> K
O
R
ID
<br> O
R
<br> PR
O
<br> CH
O
D
CE
<br> B
30
<br> E13
Z2
<br> PO
U
ŽIJ
<br> K
O
R
ID
<br> O
R
<br> PR
O
<br> CH
O
D
CE
<br> 2 m
<br> OS
A
<br> TR
AM
<br> VA
JO
<br> VÉ
T
<br> RA
TI
<br> 20 m
<br> 1,5
m
<br> A6
b
<br> A1
5
<br> P5
<br> A15
<br> A15
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> DOČASNĚ ZRUŠENÉ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO - CHODNÍK
<br> DATUM
MIMO
<br> POVOLENÍ
STAVBY
<br> TEXT DODATKOVÉ TABULKY
<br> 1
<br> PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> ÚDOLNÍ 50 - ZÁBOR PRO PLOŠINU
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> POZNÁMKA:
<br> - Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
<br> - Přechodné DZ B28 bude osazeno 7 dní před začátkem stavby a v den stavby odstraněno <.>
<br> K...

Načteno

edesky.cz/d/4894564

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz