« Najít podobné dokumenty

Obec Sněžné - Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sněžné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 8. a 9. října 2021
ÚŘAD MĚSTYSE SNĚŽNÉ
<br>
Sněžné 55
<br> 592 03 Sněžné
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
<br>
<br>
<br> Starostka Městyse Sněžné podle § 15 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České
<br> republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> o z n a m u j e:
<br>
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> dne 8.října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> dne 9.října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v budově Úřadu městyse Sněžné,Sněžné 55,592 03 Sněžné <.>
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
<br> republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním
<br> pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
<br>
<br> 4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb
<br> volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br> 5.K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen
<br> uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise <.>
<br>
<br> 6.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu
<br> hlasovacích lístků <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Sněžném 23.08.2021
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka městyse
Poskytnutí informace o a sídle volebních okrsků
ÚŘAD MĚSTYSE SNĚŽNÉ
<br>
Sněžné 55
<br> 592 03 Sněžné
<br>
<br>
<br>
<br> Poskytnutí informace o a sídle volebních okrsků
<br>
<br> Starostka Městyse Sněžné poskytuje v souladu s ust.§ 14c odst.1 písm.f zákona č,<.> 247lI995
<br> Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby
<br> do Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021:
<br> Pro území Městyse Sněžné a místní části Blatiny,Krátká,Milovy,Podlesí,Samotín,Vříšť <.>
<br> je stanoven 1 volební okrsek se sídlem v budově Úřadu městyse Sněžné č.p.55 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Sněžném 23.08.2021
<br>
<br>
<br> RNDr.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka městyse

Načteno

edesky.cz/d/4894186

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sněžné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz