« Najít podobné dokumenty

Obec Korolupy - SejmutoSejmuto: 16.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Korolupy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

[pdf]
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
<br> konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Podle § 14c odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů
<br> svolávám
první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR <.>
Termín konání: 16.září 2021 v 16.00hod
Místo konání: Obení úřad Korolupy,Korolupy 69,zasedací místnost
Program:
<br> 1) Zahájení,organizační záležitosti
2) Složení slibu OVK
3) Určení předsedy a místopředsedy OVK
4) Základní informace k volbám
5) Zpracování podkladů pro výplatu zvláštní odměny
<br> Upozornění:
- Při vstupu do místnosti je třeba dbát aktuálních protiepidemických opatření po celou dobu zasedání <.>
- Předpokládaná doba konání prvního zasedání OVK je cca 1 hod <.>
- Účast na prvním zasedání OVK je na nejvýš žádoucí.Neúčast na prvním zasedání OVK může mít vliv na
případné krácení odměny podle evidence účasti člena na jednáních OVK <.>
- Omluvu z neúčasti na zasedání je třeba hlásit na výše uvedenou emailovou adresu nebo na uvedená telefonní
čísla <.>
- Pro potřebu zpracování podkladů pro výplatu zvláštní odměny za členství v OVK si sebou přineste: občanský
průkaz,kartičku zdravotní pojišťovny a číslo bankovního účtu,na který bude zaslána odměna za činnost v
OVK <.>
<br> V Korolupech dne 9.9.2021
<br> XXXXX XXXXXXXXXX
starosta obce
<br> Rozdělovník
Všem členům okrskové volební komise v obci Korolupy
<br> Vyvěšeno: 9.9.2021
<br> Sejmuto: 16.9.2021

Načteno

edesky.cz/d/4894175

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Korolupy
15. 09. 2021
14. 09. 2021
16. 08. 2021
10. 08. 2021
21. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Korolupy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz