« Najít podobné dokumenty

Obec Radčice - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Obecní úřad Radčice Radčice 90,468 22,Železný Brod
<br> V Radčicích dne 14.09.2021
<br> Podle ust.5 140 odst.1 písm.d) a odst.2 zák.č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o volbách Par/.“) v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,které se uskuteční ve dnech 8.a 9.října 2021,oznamuji delegovaným ajmenovaným zástupcům okrsková-ých) volební(-ích) komise(-í),že svou'wÁm první zasedání okrskové volební komise
<br> které se uskuteční dne 16.09.2021 od 18:30 hod.v budově Obecního úřadu Radčice,Radčice 90
<br> Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů okrskové volební komise,čímž jim vznikne členství v této komisi.Clenové obdrží průkaz člena okrskové volební komise <.>
<br> Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu.Losování bude řídit zapisovatel; zapisovatel se do losování nezařazuje <.>
<br> Podle ust.S 82 zák.o volbá_cl_1 do Parwi člen okrskové volební komise mírem;
<br> — zvláštní odměnu za výkon funkce (předseda,místopředseda & zapisovatel mají nárok na vyšší zvláštní odměnu,a to pokud splní povinnost účastnit se ško/ení kzásadám hlasování a ksystému zjišťování a zpracování výsledků hlasování);
<br> - pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy,platu,služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele — je-li v pracovním nebo služebním poměru;
<br> - paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li v pracovním nebo služebním poměru,avšakje výdělečně činný <.>
<br> Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého výdělku jsou uvedeny v ust.% 12 vyhl.č.233/2000 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ČR a o...

Načteno

edesky.cz/d/4894174

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz