« Najít podobné dokumenty

Obec Radčice - Oznámení o místě a termínu školení okrskových komisí.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o místě a termínu školení okrskových komisí.
Obecní úřad Radčice Ki Radčice 90,468 22 Železný Brod
<br> V Radčicích dne 14.09.2021
<br> Podle ust.ě 14c odst.1 písm.d) a odst.2 zák.č.247! 1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o volbách Pori.') v souvislosti s přípravou konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
<br> ČR,které se uskuteční ve dnech 8.a 9.října 2021,tímto
<br> VYROZU MÍVÁM zapisovatele,předsedu(-y) a místopředsedu(-y) okrskových volebních komisi naší obce Radčice
<br> o místě a termínu konání školení kzásadám hlasování a ksystému zjišťování a zpracování _ výsledků hlasování,které se uskuteční
<br> dne 29.09.2021 od 15: 30 hod.v Městský úřad Železný Biod,náměstí 3.května 1,Budova B,3 patro,Zasedací místnost
<br> Připomínám,že podle ust.š 14f odst.5 zák.o volbách do Parl.zapisovatel,předseda a místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br> Upozorňuji,že podle ust.% 82 odst.1 zák.o volbách do Parl.nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to zapisovatel,předseda,místopředseda),který nesplnil povinnost účastnit se školení kzásadám hlasování a ksyste'mu zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> Podle ust.© 140 odst.2 zák.o volbách do XXXX.se toto vyrozumění pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne: 14.09.2021
<br> ROZDĚLOVNÍK:
<br> - všem zapisovatelům,předsedům a mistopředsedům OVK (do datové schránky,příp.na adresu,která byio sdělenajoko adresa pro doručování,na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatei,na kterou mají být doručovány písemnosti,nebo na adresu misto jejich trvalého pobytu); MV připouští i osobm'před...

Načteno

edesky.cz/d/4894173

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz