« Najít podobné dokumenty

Obec Lopeník - 17. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lopeník 23.9.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lopeník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka
Obec Lopeník,okr.Uh.Hradiště
<br> Lopeník 211,687 67 Březová,Tel.:572646900,starosta@obec-lopenik.cz <,>
<br>
<br> P o z v á n k a
<br>
na 17.veřejné zasedání zastupitelstva obce Lopeník,které se koná ve společenské místnosti
<br> budovy č.p.215 Lopeník – ve čtvrtek 23.9.2021 v 18.00 hodin
<br>
<br> Program:
<br>
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br>
2.Kontrola usnesení z 16.veřejného zasedání ZO Lopeník <.>
<br>
3.Projednání návrhu rozpočtového opatření č.4/2021 <.>
<br>
4.Projednání návrhu Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení pro projekt
„Rekonstrukce fasády budovy č.p.156“ <.>
<br>
<br> 5.Projednání Dodatku č.5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě
Digitální technické mapy obce – Zlínský kraj
<br>
<br> 6.Projednání žádosti o odkoupení pozemku p.č.840/3 <.>
<br>
7.Projednání žádosti o poskytnutí daru – spolek NAŠE ODPADKY,z.s <.>
<br>
8.Projednání žádosti o poskytnutí finanční podpory sociálních služeb v roce 2021 –
CHARITA Uherský Brod <.>
<br>
<br>
<br> 9.Různé <.>
<br>
10.Diskuze <.>
<br>
11.Závěr <.>
<br>
<br>
V Lopeníku,dne 14.9.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4894143

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lopeník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz