« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdělovník.pdf
Rozdělovník k ČJ: MZE-49892/2021-16212
<br> Opatření obecné povahy 1/2021
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
<br> 1 Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2,České
Budějovice 7,370 01 České
Budějovice
<br> DS
<br> 2 Krajský úřad Jihomoravského
kraje
<br> Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602
00 Brno
<br> DS
<br> 3 Krajský úřad Karlovarského
kraje
<br> Závodní 353/88,Dvory,360 06
Karlovy Vary
<br> DS
<br> 4 Krajský úřad
Královéhradeckého kraje
<br> Pivovarské náměstí 1245/2,500 03
Hradec Králové 3
<br> DS
<br> 5 Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a,Liberec IV-Perštýn <,>
460 01 Liberec
<br> DS
<br> 6 Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
<br> 28.října 2771/117,Moravská Ostrava <,>
702 00 Ostrava
<br> DS
<br> 7 Krajský úřad Olomouckého
kraje
<br> Jeremenkova 1191/40a,Hodolany <,>
779 00 Olomouc
<br> DS
<br> 8 Krajský úřad Pardubického
kraje
<br> Komenského náměstí 125,Pardubice-
Staré Město,530 02 Pardubice
<br> DS
<br> 9 Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 1760/18,Jižní Předměstí <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 10 Krajský úřad Středočeského
kraje
<br> Zborovská 81/11,Smíchov,150 00
Praha 5
<br> DS
<br> 11 Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48,Ústí nad
Labem-centrum,400 01 Ústí nad
Labem
<br> DS
<br> 12 Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava DS
<br> 13 Krajský úřad Zlínského kraje třída Tomáše Bati 21,760 01 Zlín DS
<br> 14 Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
110 00 Praha 1
<br> DS
<br> 15 Obec Staré Smrkovice č.p.90,508 01 Staré Smrkovice DS
<br> 16 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93,561 16 Libchavy DS
<br> 17 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196,565 53
Sloupnice
<br> DS
<br> 18 Obec Brumovice č.p.26,691 11 Brumovice DS
<br> 19 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
110 00 Praha 1
<br> DS
<br> 20 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 21 Obec Kryštofovy Hamry č.p.64,431 91 Kryštofovy Hamry DS
<br> 22 Statu...
OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021.pdf
Příloha č.1 k č.j.MZE-49892/2021-16212
<br>
Kraj
Obec s rozšířenou
působností (ORP)
<br> Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
<br> Datum
zařazení
do přílohy
č.1 OOP
<br>
<br> Stránka 1 z 134
<br>
Jihočeský kraj Blatná Bělčice 601870 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Bezdědovice 603457 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Blatenka 605212 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Blatná 605247 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Bratronice 789291 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Březí u Blatné 613894 27.07.2020
<br> Jihočeský kraj Blatná Buzice 616401 06.12.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Čečelovice 618781 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Čekanice 619060 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Drahenický Málkov 631558 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Hajany u Blatné 636533 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Hněvkov u Mačkova 689726 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Holušice u Mužetic 700495 06.12.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Hornosín 644765 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Hostišovice 645796 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Chlum u Blatné 651494 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Chobot 775754 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Jindřichovice u Blatenky 605221 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Kadov u Blatné 661929 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Kocelovice 667579 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Kožlí u Myštic 700835 27.07.2020
<br> Jihočeský kraj Blatná Lažánky 605239 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Lažany u Doubravice 631256 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Lnáře 686247 06.12.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Lnářský Málkov 661937 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Lom u Blatné 686549 27.07.2020
<br> Jihočeský kraj Blatná Mačkov 689734 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Metly 693537 27.07.2020
<br> Jihočeský kraj Blatná Milčice u Čekanic 619078 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Míreč 686557 27.07.2020
<br> Jihočeský kraj Blatná Mračov 661945 30.08.2019
<br> Jihočeský kraj Blatná Mužetice...
MZE-49892_2021-16212.pdf
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: MZE-49892/2021-16212
Č.j.: MZE-49892/2021-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 14.9.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy
č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,následovně:
<br>
I <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto
opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br> MZE-49892/2021-16212
<br>
mze000021156248
<br>
<br>
<br>
MZE-49892/2021-16212 2
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění
opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020,které je tímto
opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození
lesn...

Načteno

edesky.cz/d/4893767

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz