« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Oznámení o místě a době konání voleb do poslanecké sněmovny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OznÁmení o dobĚ a místě konání voleb.docx (15.4 kB)
OznÁmení o dobĚ a místě konání voleb
DO Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY
<br>
<br> Starosta obce Dolní Pohleď podle § 15 odst 1 a 2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) <,>
<br>
oznamuje:
<br> 1.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
<br> v pátek 8.října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9.října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
· ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově obecního úřadu,Dolní Pohleď 11
pro voliče bydlící v Dolní Pohledi a Mněchonicích
<br>
3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem) <.>
4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
5.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící,škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné <.>
<br>
<br> V Dolní Pohleď dne 14.9.20321.……….<.> …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Václav Petrásek- starosta

Načteno

edesky.cz/d/4892438


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz