« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Záměr obce - prodej pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situační mapa
1011—2164 103-211“ 1133—2232
<br> multe bude na uosavm nanic! poza-1m utca-a mermm v rumu manu rm mah du kacuvu nmvimlu nur-vany padu do:-umim urtm mm Imm Mm & kodu“ mmmwhrxy kvdty mmm: mm na 3.Dovuuem le merim—rano
<br> an *.?711HU)
<br> : 9199.12 1132712 07 72219435 113271427 72819018 113270276 720187511 1132704.40 72010352 113265834 113272535
<br> 113270821
<br> 113270905
<br> 72817146 113271153 725175115 113271237 72817259 1132714.13 725170511 113271359 113272217
<br> 113271508
<br> 113270304
<br> 113270576
<br> 72815653 113270720 72817047 113270510 72817121 113270553 7281EE.1A 113272130 72015133 113271115 72817670 1132704.15 „951 113271232
<br> 72815.20 113270636 72515735 113270852 72815323 113271034 72917327 113271735 723115623 113270342
<br> umuuluuumwwuwmmwmmuumuummmmmcn
<br> 72817182
<br> 113272720
<br> arsenem umu rrmcu.ke karmu m nutne colou: mnu Wok-zum uhnou
<br> vmumm na Mm prubehu u 50 mu.1 dum.& kamuunfm w
<br> pumemaa
<br> 1'011 11100111! roh mamy rm Dunaw mh budu—zv roh mnm/1,rm mmm/v roh Muw
<br> 1/1
<br> 1011-2151
<br> 44/2
Záměr obce - prodej části pozemku.pdf
Záměr obce Tučapy č.j.596/2021/RO-91
<br>
<br>
<br> 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19
Tel.: 381 594716
<br> 381 594736
<br> ID datové schránky: 6fdb5eu
<br> E-mail: obec@tucapy.cz
<br> www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 596/2021/RO-91
<br> V Tučapech dne 14.09.2021
<br> Věc: Záměr obce
<br>
<br>
<br>
Obec Tučapy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat část pozemku p.č.656 <.>
<br> Pozemek se nachází v katastrálním území Brandlín,zapsaný je na listu vlastnictví č.10001 u
<br> Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Tábor
<br>
<br> K uvedenému záměru se mohou občané vyjádřit podle citovaného § 39 odst.1 zákon č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,nejpozději do 30.09.2021 <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Tučapy na jejím 91.zasedání dne 13.09.2021 <,>
<br> usnesením č.596/2021/RO-91 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.09.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4891668

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz