« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Rozpočtové opatření č. 3/2021 - Obec Světec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 3/2021 - Obec Světec
Obec Světec.IČO 00266612
<br> KEO4 1.9.0 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené- rozpočtové opatření 6.312021; - <.>,;
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Po! orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1112 50 000,00 30 000,00 80 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená 1121 2 000 000,00 500 000,00 2 500 000,00 Daň z příjmů právnických osob 1381 54 315.26 27 605,45 81 920,71 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí 4111 98037 37 199,12 145 390,07 182 589.19 Neinvestpřljtransíery ?.všeobpokl.Celkem za Par: 2 141 514.38 702 995,52 2 844 509,90 3399 2321 0,00 6 000,00 6 000,00 Přijaté neinvestiční dary 3399 2329 0,00 72 600,00 72 600,00 Ostatni nedaňové příjmy jinde Celkem za Par: 3399 0,00 70 600.00 78 600,00 Ostatní záležitost ku Itury.církví a 3639 3121 4 0,00 100 000,00 100 000,00 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Celkem za Par: 3639 0,00 100 000,00 100 000.00 Komunální služby a územní rozvoj 3725 2324 100 000.00 50 000.00 150 000.00 Přijaté nekapitálové příspěvky & Celkem za Par: 3725 100 000,00 50 000.00 150 000,00 Využívání a zneškodňování Příjmy celkem 2 241 514.33 931 595.52 3 173 109.90 Výdaje Pa: Pal orgl org-2 N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2219 5171 300 000,00 -42 350,00 257 650,00 Opravy a udržování 2219 6121 0,00 42 350,00 42 350,00 Budovy,haly astavby Celkem za Par: 2219 300 000,00 0,00 300 000.00 Ostatní záležitosti pozemních 3399 5169 250 000,00 66 000,00 316 000.00 Nákup ostatn ích služeb Celkem za Par: 3399 250 000.00 66 000,00 316 000.00 Ostatní záležitost kultury.církví a 3612 5171 970 000,00 1 045 390,07 2 015 390.07 Opravy a udržování Celkem za Par: 3612 970 000,00 1 045 390,07 2 015 390,07 Bytové hospodářství 3613 6121 1 000 000.00 -900 000,00 100 000,00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za.Par: XXXX X XXX XXX,00 -900 000,00 100 000,00 Nebytové hospodářství 3639 5122 0,00 14 100,00 14 100,00 Podlimitní věcná břemena 3639 5137 32 000,00 21 900,00 53 9...

Načteno

edesky.cz/d/4890729


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz