« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k volbám do Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-skoleni-volby-2021.pdf
Magistrát města Ceské Budějovice Správní odbor
<br> Nám.Přemysla Otakara ll,č.1/l,37092 České Budějovice pracoviště Jeronýmova l
<br> C.j.v Vyřizuje: Tel.: E—maíl: Datum: Safránková 3 86805 020 SafrankovaMúDc-budeiovice.cz 13.9.2021 POZVAN KA
<br> na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí k volbám do Parlamentu ČR,které se uskuteční ve dnech 8.a 9.října 2021.Školení organizuje Magistrát města České Budějovice a Kraj ská správa Českého statistického úřadu V Českých Budějovicích <.>
<br> Skolení je určeno pro okrsky obcí ve správním obvodu města Ceske Budějovice a uskuteční se:
<br> v Českých Budějovicích — Sportovní hala,Stromovka č.12,dne 30.září 2021 (čtvrtek)
<br> od 9.00 hodin Program: ].Prezence (8.30 hod.— 9.00 hod.) 2.Zahájení 3.Provedení voleb do zastupitelstev krajů a úkoly okrskové volební komise 4.Způsob zajišťování a zpracování výsledků hlasování 5.Promítnutí instruktážního filmu 6.Dotazy 7.Závěr (cca 12.00 hod.)
<br> S ohledem na mimořádná a ochranná opatření ke covid-19 je pro účast na školení vyžadována ochrana dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek s označením FFPZ,KN 95) <.>
<br> Dle ustanovení 5? Mf odst.5 zákona č.2471995 Sb <.>,o volbách do parlamentu ČR,je Zapisovatel,předseda! a místopředseda okrskové volební komise,s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí,povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br> Dle ustanovení 5? 82 zákona č.2471995 Sb <.>,o volbách do parlamentu ČR,předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjištbvání a zpracování Wsledká hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován...

Načteno

edesky.cz/d/4889240

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz