« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - usnesení zastupitelstva obce č. 34_2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [121 KB]
Zastupitelstvo obce Častrov projednalo na svém jednání níže uvedené záležitosti a přijalo toto usnesení:
A.Procedurální záležitosti
<br> s c h v a l u j e
<br> program jednání zastupitelstva obce Častrov
<br> Usnesení bylo přijato: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 2
<br>
B.Program jednání
1.b e r e n a v ě d o m í
zprávu starostky obce Častrov o činnosti a dění v obci za období od 12.7.2010 do 6.9.2010
Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
2.b e r e n a v ě d o m í
<br> plnění rozpočtu a stav finančních prostředků obce v období od 12.7 do 6.9.2010
<br> Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
3.b e r e n a v ě d o m í
rozpočtové opatření č.3/2010 a provedené úpravy rozpočtu obce rozhodnutími starostky č.24 v měsíci červenci a rozpočtové opatření č.4/2010 a provedené úpravy rozpočtu obce rozhodnutími starostky č.26 a 28 v měsíci srpnu <.>
Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
4.1.s c h v a l u j e
podmínky poskytnutí dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 25.046.000 podle rozhodnutí ze dne 12.7.2010 na vybudování kanalizace a ČOV
Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
4.2.s c h v a l u j e
podmínky smlouvy o dílo na provedení záchranného archeologického výzkumu firmou ARCHAIA Brno o.p.s se sídlem Česká 156/6,602 00 Brno
Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
4.3.b e r e n a v ě d o m í
termín veřejného jednání o organizaci výstavby kanalizace a ČOV - čtvrtek 9.9.2010 - 18.00 hodin - Kulturní dům  Častrov
Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
4.4.s c h v a l u j e
podmínky a uzavření úvěrové smlouvy na spolufinancování stavby kanalizace a ČOV s Českou spořitelnou a.s
<br> Usnesení bylo přijato: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitel omluven: 1
<br>
5.1.s c h v a l u j e
zaměstnat p.Jiřího Švandu na pracovní pozici správce obecních lesů podle podmí...

Načteno

edesky.cz/d/4882950

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz