« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
MCÚBXÍD'I |AXP5
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY P ORR a.s.Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IC: 430 05 560 Č.j.: MC05 188839/2021/ODP/Mach V Praze: 06.09.2021 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,odbor dopravy,jako orgán obce srozšiřenou působnosti dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dále podle ust.5171 a 5173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění v návaznosti na 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění na základě žádosti ze dne 31.08.2021.vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
<br> provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu a okolních komunikacích spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za níže
<br> uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením PČR KŘ hl.m.Prahy,OSDP KRPA č.j.KRPA-232439-I/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 06.09.2021,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění,TP 66 a ČSN —EN 12899-1 <.>
<br> b) Dopravní značení a zařízení musí být v reflexním provedení v základní velikostí.Veškeré dopravní značení a zařízení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení a zařízení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> c) Instalace a umístění dopravního značení a zařízení bude provedeno tak,ab...

Načteno

edesky.cz/d/4880313

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz