« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva dle zakona 106 rok 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, předkládá obec
Semněvice tuto 
<br> „Výroční zprávu za rok 2020“:
<br>
a) počet písemně podaných žádostí o informace 0
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci
<br> přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o poskytnutí informace
<br> 0
<br> e) přehled   všech   výdajů,  vynaložených   v souvislosti   se
soudními   řízeními   o   právech   a   povinnostech   podle
tohoto   zákona   včetně   nákladů   na   své   vlastní
zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> 0
<br> f) poskytnuté výhradní  licence a odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> g) počet   stížností   podaných   dle   §   16a   zákona,  včetně
důvodů   jejich   podání   a   stručný   popis   způsobu   jejich
vyřízení
<br> 0
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br> Lze konstatovat, že institut písemných dotazů za rok 2020 nebyl využíván. Většina dotazů byla
vyřízena ústní cestou. 
<br> V   průběhu   roku   starosta, místostarosta,  zastupitelé   a   zaměstnanci   obecního   úřadu   poskytli
značné množství  ústních, telefonických  i  písemných  informací  různým institucím i  občanům, kteří  se
obrátili na obec i když se ve svých žádostech přímo neodvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. O poskytnutí
takových žádostí se záznam nepořizuje, nevede žádná evidence a není uplatňován žádný poplatek. 
<br> Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na 
webových stránkách obce. 
<br> Ve Semněvicích dne 8 . 9. 2021
<br>                                                                                                                               ……………………………….<.>
      ...

Načteno

edesky.cz/d/4877351

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz