« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odpověď_na_žádost_o_informaci.pdf
=== =Y"r Vaše zri.: Ze dne: 3.9.2021 Naše značka: 464/2021 Datum: 8.9.2021 obecní úřad sklené ľýAD oslavou Sklené nad Oslavou 85,591 01 Zd'ár nad Sázavou IČO: 00295400 l Dr.XXXXX XXXXXX X _J Odpověď' na žádost o informace podle zákona Č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění.Dne 3.9.2021 prostřednictvím datové schránky obdržel Obecní úřad Sklené nad Oslavou Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.Předmětem žádosti bylo poskytnutí informací týkající se orgánů činných v trestních řízeních a Státního zastupitelství.Poskytnutí informace: Informujeme Vás,že žádost nesměřuje do působnosti povinného subjektu,proto byla podle § 14 odst.5 písm.C) zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k infomacím,ve znění pozdějších předpisů odložena.Odůvodnění: Požadované informace se nevztahují k naší působnosti.Ze žádosti je zřejmé,že se požadované informace týkají orgánů činných v trestné činnosti a státních zástupců,proto je nutné se obrátit na nadřízené orgány činných v trestné činnosti a Státní zastupitelstvo.S pozdravem Zdenek Haller - starosta obce C NÍ Ú]q\ Obec Sklené nad Oslavou g,: :,\'] q," ' " "' 'J"O,"\°"° _: ! "-¶ Vážené dámy a pánové,žádám Vás tímto o pečlivé a brzké zodpovězeni otázek a přeposláni případných podkladových materiálů podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím.Zejména případného materiálu k dodatečné otázce na konci dokumentu.S pozdravem,Dr.XXXXX XXXXXX (Odkazy obsahující další vysvět|ujÍcÍ informace k zákeřné trestné činnosti takzvaných orgánů činných v trestním řízeni,vše je organizováno VORY V ZÁKONĚ dosazenými cizí mocnosti do nejvyšších pater státního zastupitelství: https://bradavice.unas.cz - http://bradavice.cz.gp Pro orgány veřejné moci - uživatel:,gov " a heslo:,gov")) J oG OSlauc7 Doš1M_ 'Č.],Im " ' m <.>,<.> Dr.XXXXX XXXXXX,l.Prosím pro komunikaci používat výhradně mojí datovou schránku 27.07.2021 V Věc: Zádost podle zákona Č.106/1999 Sb <.>,o svobodném ...

Načteno

edesky.cz/d/4877066

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz