« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva 2021
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Modlany
<br> Modlany 34,417 13 Modlany
tel.č.: 725 872 000 | e-mail: obec@modlany.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.4 Zastupitelstva obce Modlany
<br> konané dne 15.9.2021 v Věšťany 33 od 18:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu 4.zasedání zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu jednání
<br> 4.Námitky k zápisu z 3 zasedání zastupitelstva obce
<br> 5.Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce
<br> 6.Smlouva - Modlany - rekonstrukce objektu č.p.19 - III
<br> 7.Smlouvy - věcná břemena
<br> 8.Dotace pro Domov důchodců Bystřany
<br> 9.Dražby
<br> 10.Zhodnocení volných finančních prostředků
<br> 11.Převzetí infrastruktury na pozemku 113/7
<br> 12.Stanovisko výstavba RD na pozemku 102/1 a102/2
<br> 13.Dar na zničené obce po tornádu
<br> 14.Smlouva - kotlíková dotace
<br> 15.Záměry pronájmu pozemků
<br> 16.Záměry prodeje pozemků
<br> 17.Změna pořizovatele ÚP Modlany
<br> 18.Školské obvody
<br> 19.Smlouva o bezúplatném převodu 1/2 pozemku 280/7 k.ú.Věšťany
<br> 20.Odpisový plán - herní prvek
<br> 21.Různé
<br> 22.Závěr
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 2
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/4873479

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz