« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č.11/2021
<br> Tajemník ÚMČ Brno—sever vyhlašuje v souladu s 5 6 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení k přihlášení zájemců o 2 pracovní místa na dobu určitou do 30.04.2024 (po dobu realizace projektu „Prevence ztráty bydlení a podpora bydlení“):
<br> Úřad městské části města Brna,<,> v _.Brno - 'ih romsky poradce pro DROM,romske stredls 0 Mariánské nám.1,617 00 Brno 0
<br> a “š 06 —09— 2021
<br> romský poradce pro IQ Roma servis,z.s.o,č-i- 0 959 CŽ pwwc/
<br> Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna pmoha:
<br> Charakteristika pozice: mapování potřeb a situace romské menšiny a identifikace problémů klientů,navrhování řešení těchto situací,práce s celou i širší rodinou klientů,poskytování odborného poradenství klientům,zprostředkovávání návazných odborných služeb,tvorba a průběžné vyhodnocování individuálních plánů klientů,vedení evidence klientské práce,úzká spolupráce s OSPOD,odborem bydlení a odborem školství a kultury,s partnery projektu,se sociálními pracovníky statutárního města Brna a s preventisty Městské policie Brno,aktivní práce s klienty v jejich přirozeném prostředí,vedení klientů k řádnému užívání bytu,spolupráce se školami,osvěta a podpora při vytváření základních hygienických návyků,denního režimu,v oblasti péče o dítě,povinné školní docházky,řešení špatného prospěchu a Záškoláctví,hospodaření domácnosti ajejího chodu,trávení volného času,pracovních návyků,tvorby finančního & časového plánu,pomoc při zajištění dokladů,zajištění doprovodu na úřady,poskytování součinnosti klientovi při hledání zaměstnání,aktivní depistáž v terénu,zajišťování dalších aktivit v rámci projektu „Prevence ztráty
<br> 'GL
<br> bydlení a podpora bydlen1
<br> Platové podmínky: 9.platová třída dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozděj...

Načteno

edesky.cz/d/4871780

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz