« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Zveřejnění záměru směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru směny pozemků
OBEC BŘEŽANY
Břežany 23
<br> 341 01 Horažďovice
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br>
Zastupitelstvo Obce Břežany zveřejňuje
dle § 39 odst.1),zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <,>
<br> záměr zastupitelstva obce na směnu pozemků
<br>
par.č.120/26 o výměře 63 m2 v k.ú.Břežany (vlastník obec Břežany)
za pozemek par.č.120/25 o výměře 79 m2 v k.ú.Břežany (vlastník Lubská zemědělská a.s.)
<br>
O směnu požádala společnost Lubská zemědělská a.s.<,>
<br> se sídlem Klatovy – Luby,ul.Na Šíji 257,339 01 Klatovy <.>
Pozemek potřebuje společnost z důvodu zachování bezpečnosti
a hygienických podmínek zde chovaných hospodářských zvířat <.>
<br>
K tomuto záměru zastupitelstva obce se mohou občané vyjádřit nebo podat připomínky
do 15 ti dnů od zveřejnění tohoto oznámení,podáním u Obecního úřadu v Břežanech <.>
Prodej bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 23.září 2021 <.>
<br>
Na později vznesené připomínky a námitky nebude brán zřetel <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,starostka
<br>
Vyvěšeno dne: X.září 2021
<br> Sejmuto dne: 23.září 2021

Načteno

edesky.cz/d/4870780

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz