« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KUK.pdf (549.75 kB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UZ_UP_DolniPohled_poZ2_KUK.pdf (549.75 kB)
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
<br> " " " " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
<br> " " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
" " " " " "
<br> " " "
<br> " " "
<br> " " "
" " "
<br> " " "
" " "
<br> " " "
<br> " " " " " " "
<br> " " " " " " "
<br> " " " " " " "
<br> +
<br> + +
<br> +++
+
+
+
<br> ++
+
<br> ++
+
+
+
+
+
+
+
+
<br> ++
+
+
+ +
<br> +
+
+
<br> ++
++
++
++
++
++++++
<br> +
+
+
++
<br> + +
+ +
<br> +
++
<br> ++
+ + + + + ++ + ++ + + + + ++
<br> L
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> P
<br> Z Z
<br> L
<br> P
<br> Z
<br> P
<br> L
<br> P
<br> ZL
<br> L
<br> L
<br> Z
<br> Z
<br> P
<br> P
<br> L
<br> L
<br> Z
<br> P
<br> P
Z
<br> P
<br> Z
<br> V
<br> P
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> Z
<br> V
<br> RBK1308
<br> RBK1312
<br> LBC
<br> RBK1312
RBC1715
<br> RBK1308
<br> RBK1308
<br> RBK1312
<br> RBC1715
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎKONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br>
<br> do p ravn í in frastruktura
<br> orn á p ů da
p lo chy lesn í
<br> " " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> trvalý travn í p o ro st
p lo chy vodn í a vodoho sp o dá řské
<br> " " " " "
" " " " "
" " " " "
<br> XXXXX do p ro vodn á a rozp týlen á
" " " "
" " " "
<br> " " " "
<br> zeleň n a veřejn ých p ro sto rách
<br> PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Z - zemědělská p ro dukce L - lesn í p rodukce P - p řírodn í V - vodo ho sp o dá řská
<br> Z
p lo chy p řírodn í
p lo chy zemědělské p ro dukčn í
<br> ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ POHLEĎ
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> POŘIZOVATEL
<br> ZHOTOVITEL
AUTORSKÝ KOLEKTIV
<br> Městsk...

Načteno

edesky.cz/d/4865760

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz