« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (503.61 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá35,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon: 777 328 808,e-mail: *@*r*ffeo;#ffi#rrrk *,ID datové schránky: e8nb5fn
<br> Rokytá dne 3.9.202I
<br> č1.: +ottzozt
oznámení o záméru obce
<br> prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.1) zákonaé.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.č.20613 v k.ú.Dolní Rokytá o ýměře 335 m2
<br> Mapka ze schváleného geometrického plánu č.351 - 3512021 s vyznaěením předmětného
pozemku tvoří přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedáni dne 20.9.202L
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpíedložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Vyvěšeno: 3.9.202r
<br> Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <.>
<br>
<br> sEzNAM s oUŘADNIc (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN
<br> YxKód
lwality
<br> 24o-3
1
<br> 2
t7
<br> 702551.49 997188.40
702557.52 997177.86
702556.84 997t73.73
7a2560.4o 9w175.5t
<br> roxor
dř.kolík
plast.mezník
dř.kolík

Načteno

edesky.cz/d/4865093


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz