« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna
<br> Brno - 'ih
<br> Mariánské nám.1,617 00 Brno č.j.MMB/0454468
<br> — 2 '[19— 2021 QQHBA ML
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br>.— __ Majetkový odbor MMB
<br> /2021/Vich
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou ; 4
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 5 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.810/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 16 m2 v
<br> 1 a <.>
<br> 0 f“ & uĚ-fl—f ZMB,/2 o / 7 81/ !
<br> Q /'/ 7 0 '55/3 - 778/2 Í 78V _
<br> 7552; „„ fl
<br> !| \| (533/2
<br> - ! mozem vi.!)
<br> Lokalita - Poskalská
<br> Nadstrálmeala Dna.vakuovým.<.> \n mmm-all! u <.>
<br> """" mmm mm
<br> 733“ ' \785 78.7 732“
<br> znění
<br> k.ú.Komín <.>
<br> l
<br> ó
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 205,tel.542173158,e-mail: halouzgova.veronika_©l_)mo.cz)
<br> 67 Brno,dv <.>
<br> 56/
<br> 9091 mnam
<br> mmw a*v'lm-Rw-w tu-
<br> $
<br> Eglf
<br> č.j.MMB/O454468/2021/Vich
<br> směna části pozemku p.č.1815 ostatní plocha,ostatní komunikace vk.ú.Medlánky,geometrickým plánem č.1746-278/2021 označené jako pozemek p.č.1815/2 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 13 m2 ve vlastnictví statutárního města Brna za:
<br> část pozemku p.č.960/2 orná cůda v k.ú.Medlánky
<br> /
<br> \
<br> \
<br> ŠŠ Hl.'8'8'- "="“ ŠŠŠ—53% Éjg a'x *!.r-— ššf'řš'ře *'šó 133% Šrut/_ Šřw? Š'1 a.: s “ 315 <.>
<br> Mumnew 'n'x
<br> oqpo Armadu“ aula Basen: zansmew (z) exousuru - Bluem—|
<br> 61/226
<br> onto
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského...

Načteno

edesky.cz/d/4862293

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz