« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno - "ih Mariánské nám.1,617 00 Brno o Magistrát města Brna 7' _ 2 “09“ 7021 Odbor do % ' ' B R N o pravy „_ oq H Oči hz Pílloha SP.ZN.: 5400/OD/MMB/O460205/2021 VYŘIZUJE: mg,Jarosma Héd|ová Brno 2021_09_02 Č“ J“: MMB/0449233/2021/HED TELJE-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle X XXX a následně částí šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti o stanovení úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci a po předchozím projednání s Policii ČR,MŘP Brno,Dl BM,PDl,viz č.j.: KRPB-143137—1/ČJ-2021-0602Dl-SBL,ze dne 24.08.2021 podle 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ul.NN2107,Hněvkovského,spočívající v umístění svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) stextem „MATEŘSKÁ ŠKOLA Po-Pá 7-8h,15-16:30h“,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště 10 x (V 10e),dle přiložené výkresové dokumentace <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna platností smlouvy o výpůjčce <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelově komunikaci ulice NN2107,Hněvkovského na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného parkování <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle 5 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanov...

Načteno

edesky.cz/d/4862292

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz