« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Protokol o zkoušce vody č. 277/2021 vrt Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkoušce zde ke stažení. (924.41 kB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální laboratoře Čov 11,293 0í XXXXX XXXXXXXX _Podlázlgr laboratoř ě.XXXX akreditovaná GlA dle C§N EN lSOrlEC 17O25l2O18 xA.L,t453 Číslo vzorku: 624 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zahájení analýz: Datum ukončení analýz: Datum expedice: Strana 1/,1 Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horní Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště Odebral: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX (akreditovaný odběr) Typ vzorku: pitná voda - síť Protokol o zkoušGe vody č.27712021 1o,5.21 10.5.21 10.5.21 14.5.21 14.5.21 číslo vzorku Místo odběru 624 Z,Rokytá,Horní,č.p.112,kuchyně l|kazatel.lerlnolka a24 lVletoda Hvoienické limitv** oach ořiiatelnÝ BIADA č 34 ořiiatelnÝ íMH) volnÝ chlor mo/l <0.03 BlADA č,33 max.0.3 (MH) nhl rť - rrÝhěr nřiiafelná BIADA č 34 ořiiatelná (MH) barva mo/l pt <2 BlADA č.23 max.20 íMH) zákal 7F(n\ <0 40 BlADA č22 max- 5 íMH) konduktivita ms/m 47.8 BlADA č.2 max.125 (MH) oH Neurčená iedn 7.6 BIADA č.1 65-95 /MH) amannÁ innlv rnall <0 05 BlADA č 4 íA) max.0_5 íMH) dusitanv mo/l <0.010 BlADA č.5 max.0.5 (NMH) dusičnanv mq/l 10,0 BlADA č,6 max_ 50 íNMH) železo mo/l 0.05 BlADA č.9 max0.2 (MH) CHSK Mn mo/l <0.50 BlADA č <.>,l0 max.3 (MH) oočtv kolonií oři 22'C KTJ/ml 78 BIADA č 29 max.180 íABZN) oočtv koloniíoři36"C KTJiml 34 BlADA č,29 max.40 íABZN) ccnharinhia nali KT_I/,íOO ml 0 B,lADA č.26 max.0 íNMH) íanloía * oC 12.7 BlAD č.3 Ro-12o íDH) koliformní bakierie KT.l/100 ml 0 BlADA č,26 max,0 (MH) B1ADA č.29 db ČsN EN lso 6222 B,IADA č.33 dle návod firmv Hach B,IADA ě,34 db ČsN EN 1622 BIADA č.4 íA) dle ČsN lso 7í50-1 BIADA č.5 db ČsN EN26777 BIADA č.6 dle Acta hvo.Př.é.21l1976 BIADA č.9 dle ČsN lso 6332 Tento protokol lze šIřit pouze v plném nezměněném znění,jinak jen se soufi/aseín zkušební laboratoře.Výsledky provedených zkoušek se týkajl jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu,U vzorkú neodebraných naší vzorkovací skupinou (dle 81 OV ě.3 a plánu vzorkování) neručí laboratoř za kvalitu odbéru,ale jen za provedené analýzy.Vý...

Načteno

edesky.cz/d/4857145

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz