« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31. 8. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povinné výměny kotlů.docx (14.07 kB)
Povinné výměny kotlů 1.a 2.emisní třídy do 31.8.2022
Podle zákona č.201/2012 Sb.o ochraně ovzduší se od 1.9.2022 nebudou moci provozovat kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW,které nebudou splňovat nejméně 3.emisní třídu,dle normy ČSN 303-5.To znamená,že kotle první a druhé emisní třídy budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní splňující Ekodesing,což je požadavek na nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU) 2015/1189 <.>
Provozovatel,který bude provozovat kotle 1.nebo 2.emisní třídy po 1.9.2022 riskuje pokutu do výše 50 000 Kč.Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích <.>
Při výměně kotlů mohou občané využít vyhlašovaných dotačních programů jednak z Operačního programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená úsporám.Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla,automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně i kondenzační kotle na zemní plyn <.>
Zákon o ochraně ovzduší ukládá provozovatelům kotlů povinnost související s provozem kotlů a tou je provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW,který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a na vyžádání předkládat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly.V případě nedodržení této povinnosti je sankce do výše 20 000 Kč.Cílem kontrol je odborné seřízení kotlů v provozu,tak aby produkovaly co nejméně emisí,zvýšení informovanosti o volbě správného paliva,správném způsobu obsluhy,správné péči o kotel,která zajistí maximální životnost kotle a úsporu energie (životnost kotle se snižuje např.spalováním odpadu nebo při provozu bez předepsané akumulační nádoby) a správném skladování paliva <.>
Příslušné orgány ochrany ovzduší budou v rámci své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti provozující ...

Načteno

edesky.cz/d/4856599

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz