« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
rwuwlwnlw"www„Jilm/Typu
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR DOPRAVY STAVEBNÍ PRAŽSKÁ s.r.o <.>
<br> Primátorská 296/38 180 00 Praha 8 IC: 039 93 469
<br> Č.j.: MC05 178718/2021/ODP/Mach V Praze: 25.08.2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,odbor dopravy,jako orgán obce s rozšířenou působností dle ust.€ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dále podle ust.5171 a 5173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád vplatném znění v návaznosti na 5 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění na základě žádosti ze dne 16.08.2021.vydává
<br> podle ust.© 77 odst.1 písm.c) á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí zákon o
<br> provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Knotkem spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení dle přiložené Situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za níže
<br> uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením PČR KŘ hl.m.Prahy,OSDP KRPA č.j.KRPA-221I35-1/ČJ—2021-0000DŽ ze dne 25.08.2021,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění,TP 66 a ČSN —EN 12899-1 <.>
<br> b) Dopravní značení a zařízení musí být v reflexním provedení v základní velikosti.Veškeré dopravní značení a zařízení bude osazeno na odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení a zařízení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace <.>
<br> 0) Instalace a umístění dopravního značení a zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/4856387

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
03. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz