« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - ÚZSVM - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro veřejnost.docx
Informace pro veřejnost ​Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí má ze zákona povinnost každý vlastník nemovitosti.Přesto se v katastru nemovitostí nachází téměř 171 tisíc pozemků a staveb,které nemají správně zapsaného vlastníka.Seznam těchto nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“.Seznam obsahuje výhradně údaje,které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č.256/2013 Sb.).K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel,ale např.aplikaci OpenOffice.org,která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.Údaje o nemovitostech předává ÚZSVM také obecnímu úřadu,na jehož území se daná nemovitost nachází.Obecní úřad následně tyto údaje zveřejní na své úřední desce.  Ke konci roku 2020 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 71 871 nemovitých položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky,z toho 37 129 položek již prošetřil.Oproti konci roku 2019 vzrostl počet vyřešených položek o 14 %.XXX v roce XXXX bylo zahájeno šetření u X XXX položek a vyřešeno bylo 5 467 nemovitostí,což je o 334 více než v roce 2019.Nejčastějším výsledkem šetření je podání podnětu k zahájení dědického řízení (61 % případů).Souhrnou informaci k této agendě za rok 2020 naleznete také v této tiskové zprávě.  Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31.12.2023,uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem,a tento majetek přejde na stát.  Jak postupovat při hledání možného vlastnictví nemovitosti?   Informace o XXX,zda Vámi shromážděné doklady můžete předložit pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí,Vám poskytnou kolegové z regionálních pracovišť ÚZSVM,do jejichž působnosti nemovitost spadá.Případně Vám také poradí,jaké další doklady je třeba hledat a kde.Kontakty na pracoviště ÚZSVM naleznete zde.Upozorňujeme,že samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin přísluší katastrálnímu úř...
Tučapy.xls
tabTábor Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Tábor Dobronice u Bechyně Dobronice u Bechyně 43 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Dobronice u Bechyně 627372,č.630/9 305 Dobronice u Bechyně stavba pro rodinnou rekreaci č.e.47,část obce Dobronice u Bechyně,na parcele 630/9 Tábor Sudoměřice u Tábora Sudoměřice u Tábora 218 zastavěná plocha a nádvoří Sudoměřice u Tábora 758884,st.č.29/1 176 Sudoměřice u Tábora jiná stavba č.p.142,část obce Sudoměřice u Tábora,na parcele st.29/1 Tábor Košice Doubí nad Lužnicí 18 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Doubí nad Lužnicí 670804,č.483/9 288 Doubí jiná stavba č.e.37,část obce Doubí,na parcele 483/9 Tábor Ratibořské Hory Ratibořské Hory 137 zastavěná plocha a nádvoří Ratibořské Hory 739880,st.č.252 441 Ratibořské Hory rodinný dům č.p.167,část obce Ratibořské Hory,na parcele st.252 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.622/29 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Nadějkov 701084,č.27/15 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.194/39 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.473/2 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Nadějkov ...
výzva.pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz