« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> C.j.: JMK 126430/2021 Sp.zn.: S—JlVIK 124410/2021 OD,Rmn 30 08 2021 Uřad městské části města Brna Brno.'ih Mariánské nám.1,617 00 Brno
<br> o OPATŘENÍ OBECNÉ POVAH ? 30118" 2021 č.j.OQQČ/P) VL
<br> Příloha:
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.€; 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX O silničním provozu),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích I.třídy,postupem vsouladu s ust.5 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě podnětu právnické osoby SKANSKA a.s <.>,Křižíkova 682/34a,186 00 Praha 8 — Karlín,lČO: 024 45 344,zastoupené na základě plné moci společností GEFAB CS <.>,spol.s.r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,lČO: 416 02 901,(dále jen podatel),ze dne 23.08.2021,po projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,Šumavská 31,602 00 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu kdotčené silnici I.třídy,a po projednání s Policií ČR,Městským ředitelstvím policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno- venkov (č.j.KRPB-144282-1/ČJ-2021—0602Dl—MAN ze dne 13.08.2021),vydává podle ust.& 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.š 77 odst.5 zákona O silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> silnice: I/52 Brno—Rajhrad v místě: ul.Vídeňská,Brno —viz příloha: Situace přechodné úpravy provozu důvod: realizace stavby: „Instalace ochranných sítí I/52,ul.Vídeňská" v rámci akce:
<br> „Elektrizace trati vč.PEÚ,Brno — Zastávka u Brna,1.etapa" termín: 06.09.2021 — 30.09.2021 (termín bude upřesněn v r...

Načteno

edesky.cz/d/4852833

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz