« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Uřacl městskén částih města Brna Mangtrat meSta Brna Mariánské ním.nokii? 617 00 Brno Odbor dopravy 9 g 2 7 —[]8— 2021 Č <.>,<.> 0 (723 4 D 22 Priloha SP- ZN-: 5400/OD/MMB/0413165/2021 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXX XX.XXXX Č.J.: MMB/0413165-1/2021/VOS TEL.!E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimi|©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Dornych,ulice Plotní,ulice Široká,a veřejně přístupná účelová komunikace,budoucí ulice spojující ulici Plotní a ulici Dornych,Brno <.>
<br> Vyvěšeno dne: 30 “08“ 2021
<br> Úřad měsĚ „,jhměnta Brna seijto dne: Mariánské n 13.017 00 HH Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 30 -08- 2021
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákonač.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu “),zahájil řízení o opatření obecné povahy podle & 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle 5 77,odst.(1),písm.c) zákona č.361/2000Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — místních komunikacích II.a III.třídy,ulice Dornych,ulice Plotní,ulice Široká a veřejně přístupná účelová komunikace,budoucí ulice spojující ulici Plotní & ulici Dornych,Brno,formou příslušných výkresů zpracovaných společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Útvar dopravního inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno—Štýřice,s vydaným vyjádřením dotčeného orgánu podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České Republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního in...

Načteno

edesky.cz/d/4852832

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz