« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení ze ZO H. Bojanovice č.5/2021 ze dne 25.8.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-517f1.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.5/2021
ze dne 25.8.2021
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje:
- zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX a návrhovou komisi ve
složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXX
- program jednání
- Dodatek č.X k usnesení č.2a ze dne 28.6.2021 <.>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se zavazuje,že ze záloh 50 % z určené kupní ceny smlouvy o smlouvě budoucí <,>
schválené dne 28.6.2021,bude hrazeno připojení jednotlivých nemovitostí dle stavebního zákona a to p.č.1570/161 <,>
1570/162,1570/163,1570/138,1570/141,1570/146,1570/149,1570/152,1570/155,1570/147,1570/168,1570/144 <,>
1570/140,1570/139.Sítě budou zbudovány dle projektové dokumentace pro provádění stavby zakázkové číslo 271/18
z ledna 2021 od společnosti Modrý projekt s.r.o <.>,Slovácká 3223/83,690 02 Břeclav,IČ: 04223721
Cena za 1m2 ve výši 1.220,-Kč,tak jak byla schválena usnesením č.2a ze dne 28.6.2021,je tedy cenou konečnou <.>
- smlouvu č.JMK071204/21/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – „Vybavení JSDH-předurčenost práce na vodě“
s JMK,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno,IČO: 70888337
- smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č.13/1 o výměře 46m2 na výstavbu garáže s Františkem Kopčíkem,Horní
Bojanovice 39,693 01 za cenu 8.280Kč <.>
- smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330062477/001-MDP na přípojku NN – Víno Prokeš se společností EG.D <,>
a.s <.>,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno,IČO: 28085400
- rozpočtové opatření 8/2021
- dohody o spolupráci na realizaci veřejné technické infrastruktury k p.č.1570/142,1570/145 a 1570/177 v k.ú.Horní
Bojanovice,za dohodnutou cenu 200.000,- Kč <.>
<br> Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice bere na vědomí:
- rozpočtové opatření 6,7/2021
<br> Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice pověřuje starostu obce:
- k podpisu Dodatku č.1 k usnesení č.2a ze dne 28.6.2021 <.>
Zastupitelstvo obce Ho...

Načteno

edesky.cz/d/4844969

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz