« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Posuzování vlivu na životní prostředí - veřejné projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Posuzování vlivu na životní prostředí - veřejné projednání
<.> ISS.— <.>
<br> igri—"3m Odbor výkonu státní správy VII
<br> Ministerstvo životního prostředí Mezírka 1 602 00 Brno Úřad městsšé části města Brna v,o - Brno dne 24.srpna 2021 Dle rozdelovnlku Mariánské nám.1 :h617 00 Brno č.j.: MZP/2021/560/1443 (3 Sp.zn.: ZN/MZP/2020/560/137 % 24 "03“ 2021
<br> Vyřizuje: RNDr.XXXXXXXX XXXXX -,<.> Tel.:“XXX XXX XXX či.0 905© DL
<br> E—mail: Miroslav.Rokos©ng.cz Priloha:
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů — oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „D52 Brno,Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ na životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí,jako příslušný úřad ve smyslu €; 21 písm.c) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na Životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),Vám oznamuje,že veřejné projednání ve smyslu 5 17 zákona záměru
<br> „D52 Brno,Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě:
<br> Místo: hotel Gregor (sál v přízemí) Nám.Svobody 6,Modřice
<br> Datum: 7.září 2021 (úterý) Čas: - 16:00 hodin
<br> Veřejné projednání bylo nařízeno v souladu g 17 odst.1 zákona,neboť k dokumentaci bylo uplatněno odůvodněné nesouhlasné vyjádření ze strany veřejnosti.Místo veřejného projednání bylo stanoveno s ohledem na umístění stavby a dostupnost pro veřejnost z dotčených obcí <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky (Jihomoravský kraj a dotčené obce) žádáme ve smyslu 5 16 odst.2 zákona o neprodleně zveřejnění informace o místě a času veřejného projednání na úředních deskách.Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň dle téhož ustanovení zákona žádáme dotčené územní samosprávné celky () vyrozumění 0 dni vyvěšení této informace na úřední desce elektronickou datovou zprávou nebo e—mailovou zprávou na shora uvedenou e—mailovou adresu,popř.písemně,a to vnejkratším možném termínu.<.>
<br> Oznamovatel zajistí účast zprac...

Načteno

edesky.cz/d/4844792


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz