« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa urednik/úřednice v MČ Praha – Slivenec, č. j. 79/2021 Výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa urednik/úřednice v MČ Praha – Slivenec, č. j. 79/2021 Výběrové řízení
e „* ští/2024 /Mwa:23„í15027 gym/vla 724.9 3327
<br> %“
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha — Slivenec zastoupená starostkou,RNDr.Janou Plamínkovou vyhlašuje dne 23.8.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník(ice) — referent(ka) úseku správy majetku
<br> Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha — Slivenec,K Lochkovu 6/2,154 00 Praha 5
<br> Pracovní úvazek: částečný,event.plný úvazek dle dohody
<br> Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
<br> Platové zařazení: platová třída 9 či 10 dle nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,osobní ohodnocení dle výkonu
<br> sjednané druhy prací:
<br> - práva budov (kontrola,opravy,údržba)
<br> — pronájmy pozemků,bytových a nebytových prostor (příprava smluv,nájemné — evidence,předpisy,urgence)
<br> — příprava,evidence a zveřejňování smluv (kupní,nájemní,směnné,o věcných břemenech,o poskytování služeb a provedení práce,o příspěvku na obč.vybavenost a dalších)
<br> - vyjádření ke stavebním projektům a dělení pozemků
<br> _ zajištění vyjádření ke změnám územního plánu
<br> - technické a organizační zajištění stavebních akcí MČ (veřejné zakázky,investice,opravy,rozvoj)
<br> — zajištění dozoru a podkladů pro stavby v MČ realizované MHMP (vv,KD,přejímací protokoly)
<br> - spolupráce s odborem výstavby ÚMČ Praha 5
<br> - úřední deska (správa na daném úseku)
<br> - administrativa a archivace na daném úseku
<br> - vedení stavebního archivu
<br> - zpracování dotazů dle zákona 106f1999 Sb.na daném úseku
<br> - příprava podkladů pro aktualizaci webových stránek (rubriky daného úseku)
<br> - řízení služebního vozidla
<br> Požadavky na uchazeče díe & 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,v platném znění:
<br> — státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,který ovládá český jazyk
<br> -— fyzická osoba starší 18 let
<br> — způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
<br> Požadované vzdělání: úplné střední,vyšší odborné,VŠ,nejlépe stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/4838990

Meta

Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz