« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3501/26, Z 3502/26, Z 3503/26, Z 3504/26, Z 3505/26, Z 3506/26 a Z 3507/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 76/2021 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3501/26, Z 3502/26, Z 3503/26, Z 3504/26, Z 3505/26, Z 3506/26 a Z 3507/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 76/2021 Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,11 0 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
<br> te l.: Kontak tn í c ent rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
<br> Z 3501/26,Z 3502/26,Z 3503/26,Z 3504/26,Z 3505/26,Z 3506/26
<br> a Z 3507/26
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
<br> hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
<br> plánování,informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3501/26,Z 3502/26,Z 3503/26 <,>
<br> Z 3504/26,Z 3505/26,Z 3506/26 a Z 3507/26 vlny 26 Územního plánu sídelního útvaru
<br> hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání
<br> návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.16/11
<br> ze dne 16.4.2020,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným
<br> postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
<br> § 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu s
<br> § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
<br> změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
<br> Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
<br> v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na
<br> území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
<br> sdělení Ministerstva pro mí...

Načteno

edesky.cz/d/4837382

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
03. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz