« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 74/2021 Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 74/2021 Veřejná vyhláška
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání
<br> Z 3321/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
<br> V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,informuje o zahájeném řízení o vydání změny Z 3321/19 vlny 19 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání
opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č.7/25
ze dne 23.5.2019,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným
postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.Návrh Změny ÚP byl veřejně
projednán v době od 10.2.2020 do 18.3.2020.Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy
č.25/11 ze dne 18.3.2021,byly schváleny pokyny k úpravě návrhu Změny ÚP v souladu
s § 54 odst.3 stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh
na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy <,>
kterým se Změna ÚP vydává <.>
<br> Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/
na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické
sdělení Mi...

Načteno

edesky.cz/d/4837380

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
28. 01. 2023
28. 01. 2023
28. 01. 2023
25. 01. 2023
19. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz