« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Informace o počtu volebních okrsků, obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (226.57 kB)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.řiina2021
<br> Poskytnutí informace o počtu a sídIe volebních okrsků
<br> Obecníúřad Rokytá Dne 23.8.2021
<br>.<.> lnformace
o poětu a sídlech volebních okrsků
<br> V souladu s § 14c odst.1 písm.f) zákona č.247l1gg5 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a
<br> o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,poskytuji informace
<br> o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,které se budou
<br> konat ve dnech 8.a 9.řiina2021:
<br> Poěet okrsků:.<.> -1.<.>.*
<br> sídlo volebního okrsku: Horní
<br> V Horní Rokytě dne 23.8.2021
<br> Zveřejněno na úřední desce: 23.8.2021
<br>.Tg.|yl?.í9i.?.9§.91.<.> Y.li:|:gyg.<.> |]l:9i:lĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se adresa volební místnosti)
<br> (Jméno,příjmení)
<br> starosta obce
<br> obconí úřrd
toKYTÁ
<br> 295 0t
Hnlchovo Hradiště
<br> 25
<br> An!.enín M.areh <.>

Načteno

edesky.cz/d/4835729


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz