« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-6893566661466499959.pdf
ARCHLEBOV
<br> SILNIÈNÁ
<br> UHØICE
<br> DAMBOØICE
<br> DRAŽÙVKY
<br> ŽELETICE
NÁSEDLOVICE
<br> TRKM
ANKA
<br> 5
4
<br> 381
<br> 419
<br> ŽDÁNICE
<br> ŽAROŠICE
<br> Legenda : -úplná uzavírka
-úplná uzavírka mimo
návštěvníky slavností
<br> -objížďková trasa
-obj.trasa BUS
<br> B
1 Z2 S
<br> vě
tl
<br> oB1Z2Světlo
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> IS
11
<br> c
<br> IS
11
<br> c
IS11c
<br> IS11c
<br> IS
11
<br> c
<br> IS11c
<br> IS
11c
<br> IS
11
<br> c
<br> 2
0
0
0
<br> m
<br> IP
10
<br> a
E
<br> 3a
/2
<br> 00
0m
<br> /
Z2
<br> SILNICE I/54
V ŽAROŠICÍCH
UZAVŘENA
<br> ŽELETICE
<br> NÁSEDLOVICE
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I/
5
4
<br> V
Ž
<br> A
R
<br> O
Š
<br> IC
ÍC
<br> H
U
<br> Z
A
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> Ž
E
<br> L
E
<br> T
IC
<br> E
<br> N
Á
<br> S
E
<br> D
L
<br> O
V
<br> IC
E
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> I/5
4
<br> V
ŽA
<br> R
O
<br> ŠI
C
ÍC
<br> H
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> A
ŽE
<br> LE
TI
<br> C
E
<br> N
Á
SE
<br> D
LO
<br> VI
C
EIS
<br> 11
a IS
<br> 11
c E1
<br> 3 Z2
<br> IS
11
<br> a
IS
<br> 11
c
<br> E
13
<br> Z
2
<br> IS11a
IS11c
Z2
<br> SLAVNOSTI V OBCI ŽAROŠICE
“ZLATÁ SOBOTA”
<br> C2c
<br> C2b
<br> IS11c
<br> C2f
<br> IS11c
<br> B20a
<br> B20a
<br> B20a
<br> B20a
<br> B20a
<br> B20a
<br> 70
<br> 70
<br> 50
<br> 50
<br> 30
<br> 30
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I/5
<br> 4
V
<br> Ž
A
<br> R
O
<br> Š
IC
<br> ÍC
H
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A ŽE
<br> L
E
<br> T
IC
<br> E
<br> N
Á
<br> S
E
<br> D
L
<br> O
V
<br> IC
E
<br> Ž
D
<br> Á
N
<br> IC
E
<br> A
R
<br> C
H
<br> L
E
<br> B
O
<br> V
<br> SILNICEI/54
<br> VŽAROŠICÍCH
<br> UZAVŘENA
<br> ŽELETICE
<br> UHŘICE
<br> ŽDÁNICE
<br> ARCHLEBOV
<br> 1
7
<br> K
Y
<br> J
O
<br> V
H
<br> O
D
<br> O
N
<br> ÍN
2
8
<br> IS
11b
<br> K
YJO
<br> V
<br> 5
4
<br> 4
1
9
<br> B
R
<br> N
O
<br> K
YJO
<br> V
H
<br> O
D
<br> O
N
<br> ÍN
Č
<br> E
JČ
<br> B
24a
<br> B2
4b
<br> IS11a
<br> IS
11a
<br> B1
Z2
<br> E12/NEPLATÍ PROÚČASTNÍKY POUTIA
LINKY ČSAD Kyjov a.s./Světlo
<br> E13/NEPLATÍ PRO
ÚČASTNÍKY POUTI
<br> A
LINKY ČSAD Kyjov a.s./
...
dl-7258989414969753931.pdf
1
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 119615/2021 Sp.zn.: S-JMK 119607/2021 OD Brno 16.08.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy podle
<br> ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě podnětu Obce Žarošice <,>
<br> sídlem 696 34 Žarošice 14,IČ 00285528 (dále jen „žadatel“),doručeného na náš úřad dne
<br> 11.08.2021,po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského
<br> kraje,Dopravním inspektorátem Hodonín (dotčený orgán podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha,Závodem Brno <,>
<br> Šumavská 33,656 09 Brno,IČ:65993390 (organizace pověřená výkonem vlastnických práv státu
<br> k dotčené silnici I.třídy),z moci úřední
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu
<br>
<br> na silnici: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice
<br> (v k.ú.Žarošice a Archlebov; okres Hodonín,kraj Jihomoravský)
<br> důvod: umístění dopravního značení v souvislosti s realizací uzavírky sil.I/54
<br> (kulturní akce „Zlatá sobota“)
<br> termín: od 9.00 do 23.00 hodin dne 11.09.2021
<br>
<br> podle situace přechodného dopravního značení,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení přechodné úpravy provozu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provo...

Načteno

edesky.cz/d/4820899

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz