« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Brno glh Mariánské nám.1,617 00 Bmo
<br> [) 5 —08- 2021,__ WL č.j.MMB/0404270/2021/Vich
<br> Priloha: ___„_.___-——-———f——
<br> DOŠLO
<br> O'
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků
<br>.p.č.961/2,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 35 m2 <,>
<br>.p.č.961/4,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 29 m2 <,>
<br>.p.č.962/1,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 50 m2 <,>
<br> a p.č.962/2,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 10 m2 <,>
<br>.p.č.962/3,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 1540 m2,na pozemku stojí stavba
<br> č.pop.2942,jiná st <.>,zapsaná na LV č.11024,vše v k.ú.Královo Pole
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaay k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Ráčková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.217,tel <.>
<br> 542173079,e—mail: rackova.irenaQbrno.cz)
<br> 2.pronájem pozemku p.č.1163/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 44 m2 v k.ú.Veveří (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor tl/Iagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronikaáňbrnocz)
<br> 3.prodej pozemku p.č.2133 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 k.ú.Maloměřice (informace 0 uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: svancerova.katerinaQbrno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.č.21/2 — ostatní plocha o výměře 22 m2 k.ú.Starý Lískovec (informace o uvedeném záměru...

Načteno

edesky.cz/d/4803447

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz