« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno - “ih Mariánské nám.1,617 00 Brno 0 __i g 'a 5 —08— 2021 Magistrát města Brna 08 LM Q WL Č'l' B R N 0 Odbor dopravy Příloha: __ č.J.: MMB/0381634/2021/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP- ZN.: 5400/OD/MMB/O381634/2021/2 TEL./E-MAlL: 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Úhd městsgrénčástkměsta Brna 0.Mamké nám.132%? go Bm?
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Vyvěšeno dne: [] 5 -08- 2021
<br> Sejmuto dne:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ?; 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB—131462—1/ČJ-2021-0602Dl,ze dne 22.07.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno,IČ: 262 64 641 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — silnici č.Sil/374 ul.Černovická,místních komunikacích ul.Černovická,Tuháčkova,Lomená,Černovické nábřeží,Kalová,Za Mostem a Masná ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> zdůvodu realizace opravy povrchu pomalých pruhů pozemní komunikace na ul.Černovická (mezi křižovatkami s ul.Černovické nábřeží a Svatopetrská) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je vobdobí 16.08.2021 — 31.08.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,“resp.uzav...

Načteno

edesky.cz/d/4801755

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz